2017 MAJ Diplomerades av Hans Majestät Konungen som ett avslut i Scouternas utbildning Värdebaserat Ledarskap

» Läs mer!

Värdebaserat Ledarskap är en ledarskapsutbildning under ca sex månader för unga ledare (20-25) som arbetar inom civilsamhället och den ideella sektorn. Utbildningen är finansierat av Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap och avslutas med en diplomering av Sveriges Kung. I denna utbildning utvecklades jag mycket som ledare, jag fick bättre kunskap om mig själv och mina värderingar, hur jag interagerar i svåra samtal och vem jag är i min arbetsroll. Vi gjorde även flera utförliga tester, b la DISC.

» Visa mindre

2017 MAR Medverkade i TV4 Nyhetsmorgon

» Varför då?

Inom min roll som generalsekreterare för Medveten Konsumtion representerade jag föreningen i TV4 Nyhetsmorgon. Föreningen fungerar som en remissinstans till regeringen och regeringen hade nyligen publicerat en rapport om cirkulär ekonomi.

» Visa mindre

 

2016 DEC Medverkade i TV4 Nyhetsmorgon, TV4 Nyheterna och SVT Rapport

» Läs mer om varför

Inom min roll som generalsekreterare för Medveten Konsumtion representerade jag föreningen i den internationella kampanjen ”En köpfri dag” och jag drev även kampanjen ”Inget NYP i jul!” som lanserades i TV4 Nyhetsmorgon. Detta var mina första TV-framträdanden och en stor ära att få vara ansiktet utåt för föreningen.

» Visa mindre


2016 & 2017 MAJ Projektledare Återvinningsfesten i Hornstull, Nordens största loppis, Stockholm, Sverige

» Läs mer om Återvinningsfesten!

Inom min roll som generalsekreterare för Medveten Konsumtion ingår att projektleda Nordens största loppis. År 2016 tillverkade vi en tidning och år 2017 tillverkade vi en flyer som gick ut till alla boende i Hornstull och det kom drygt 100.000 besökare på eventet under båda år. I rollen ingår kontakt med sponsorer, planering och handledning av volontärer m.m. Läs mer på www.atervinningsfesten.se.

» Visa mindre

2015 DEC Webbdesigner / webbutvecklare

» Ta reda på mer!

Det tog mig två dagar att bygga min första CV-hemsida. Jag var trött på att inte ”stå ut” bland andra kompetenta personer när jag var arbetssökande, och gjorde det som i ett sätt att landa drömjobbet. Jag är självlärd, kan HTML-kodning och mycket lättlärd. Kan jag inte något så ser jag till att lära mig det. 

» Visa mindre

 2015 MAR Projektledare, intern foto-kampanj för att öka medvetenheten om FNs Världslivsmedelsprogram (WFP) och dess arbete för kvinnors rättigheter under internationella kvinnodagen, World Food Program (WFP), Rom, Italien

» Läs om hur lyckad kampanjen blev!

WFPs Generalsekreterare Ertharin Cousin deltog och använde bilden som hennes officiella profilbild på Twitter och 40% av WFPs personal deltog i kampanjen. Jag utvecklade idén, var ansvarig för utförandet, rekryterade och koordinerade 22 personer för genomförandet av den.

» Visa mindre

2013-2015 Göteborgs Universitets fellow till FNs högkvarter i New York samt FNs Världslivsmedelsprogram (WFP) i Rom

2014 JAN Sakkunnig i mänskliga rättigheter och dess underrubriker, särskilt kön och könsroller, i referensgruppen till det ESF-finansierade projektet Youth Embassy, Uddevalla Kommunledningskontor, Sverige

2012 MAJ Pris för bästa C-uppsats, tredje bästa betyg i klassen samt examenstalare, Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige

2011 APR Diplomerad Ung Ambassadör för Mänskliga Rättigheter av f.d. integrationsminister Erik Ullenhag

 

2011 DEC Belöningspremie för min professionalitet och förmåga att alltid tänka lösningsfokuserat och ”bära kommunens värdeord Öppenhet, Respekt och Professionalism med bravur” från Uddevalla Kommunledningskontor


# #

december 8, 2015

Kommentera