Här kan du läsa mitt CV på ett lite roligare vis än i pappersform. Har du några frågor eller feedback så tveka inte att kontakta mig.


SAMMANFATTNING


Nationell och internationell mångårig erfarenhet inom ledarskap, kommunikation, hållbarhet och genusfrågor. 13 års ideellt föreningsengagemang. Eldsjäl med ett jäkla anamma som får saker gjorda. Bra på relationsbyggande och nätverkande, och leder utifrån värderingar. Trots att jag saknar utbildning inom kommunikation lyckas jag alltid arbeta inom området. Har hållit över 300 föreläsningar, medverkat i TV4 Nyhetsmorgon och har en förkärlek till det som känns gott och rätt i hjärtat. Presterar bäst när jag får frihet under ansvar. Gillar struktur med doser av kreativitet. En förvaltare som poppar nya idéer på redan befintliga.


ERFARENHET


2016 JAN – Pågående Generalsekreterare, Föreningen Medveten Konsumtion, Stockholm, Sverige

» Läs detaljer

Började som ett vikariat fram till januari 2017, därefter ordinarie där jag fungerar som föreningens ansikte utåt och samordnar verksamheten, är personalansvarig och ansvarar för det operativa arbetet med strategiska element. Jag följer en egenutformad verksamhetsplan och rapporterar löpande till föreningens styrelse. Jag har både arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar för verksamheten och arbetar aktivt med resurseffektivisering och prioriterar insatser efter utfall och relevans. Jag svarar även för föreningens utveckling och aktivitetsplanering framåt, liksom vidareutveckling och implementering av kommunikationsstrategi. Vi håller föreläsningar, arbetar opinionsbildande främst inom media och driver gratistjänsten Ekoguiden. Det ingår även att operativt projektleda några av föreningens insatser och event såsom Återvinningsfesten i Hornstull, med över 100.000 besökare. Föreningens heltid motsvarar 80%, dvs 32 timmars arbetsvecka. Föreningen ingår även i flera kommittéer, och fungerar som en remissinstans till regeringen.

» Fäll ihop igen

2017 MAJ – Pågående PR and Social Media Associate, 109 World

» Läs detaljer

Engagerar mig i Rachel Bråthéns (yoga girl), Olivia Rotschilds och Leticia Reyes internationella non-profit organisation inom främst PR och event och tidigare sociala medier. 109 World skapades ur Rachels och Olivias önskan att skapa världsförbättring genom sociala medier, och har vuxit till att bli en plattform där influencers kan använda deras sociala medier för att göra social good. Anordnar internationella volontärsresor och samarbetar med lokala organisationer och sprider medvetenhet inom viktiga frågor. 

» Fäll ihop igen

2017 FEB – 2017 MAJ Tf. Verksamhetsledare, Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF), Stockholm, Sverige

» Läs detaljer

Interimlösning medan vi rekryterade ny Verksamhetschef. Ansvarade främst för arbetsledning, budget & ekonomihantering samt verksamhetsplan. 20% tjänst utöver mitt engagemang.

» Fäll ihop igen

2016 FEB – 2016 DEC Projektledare Volontärer, RealStars – for Fair Sex – Against Trafficking, Stockholm, Sverige

» Läs detaljer

Projektledare för den ideella föreningen RealStars som arbetar för Fair Sex – Against Trafficking. Mitt uppdrag var tidsbegränsat och gick ut på att bygga upp en dotterförening i Stockholm samt förankra denna, utveckla ambassadörsverksamheten, samordna och rekrytera volontärer samt volontärsuppdrag.

» Fäll ihop igen

2016 AUG – 2017 MAJ Ledamot i förbundstyrelsen, FNUF (Föreningen Nordens Ungdomsförbund), Sverige och Norden

» Läs detaljer

FNUF – Föreningen Nordens ungdomsförbund, är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för att stärka ungas förutsättningar i Norden. Genom: att skapa en plattform där unga kan mötas; att öka förståelsen mellan kulturer och språk; att stärka förutsättningarna för ungas mobilitet; samt att verka för en internationell nordism; bidrar FNUF till en långsiktig och hållbar fred i regionen. Här kan man läsa valberedningens förslag till verksamhetsåret 2016-2017 styrelse, i vilken jag ingick. Mitt fokus i förbundsstyrelsen var att representera och skapa nordiska plattformar och nätverk för ungdomar som arbetar med genus och hållbarhetsfrågor. T ex så ingick jag i LSU:s ungdomsdelegation och representerade ungdomar i ”the 7th EU Strategy for the Baltic Sea Forum” i november 2016, med fokus på Agenda 2030. Där deltog även Sveriges statsminister Stefan Löfven, finska statsministern, EU kommissionärer och andra som arbetar med dessa frågor i regionen.

» Fäll ihop igen

2014 NOV – 2015 MAJ Fellow, Internal Communications, Partnership and Governance Service Division (PGM), United Nations’ World Food Program (WFP) Headquarters, Rom, Italien

» Läs detaljer

Ansvarade för Google Analytics för att förbättra kommunikationen, samt genusrelaterade uppgifter såsom informella utbildningar, skrivande och publicerande av kreativa artiklar samt workshops. Arbetade även med organisationens omstrukturering av dess intranät och taxonomi. Jag utökade min förståelse för hur man strukturerar och framför information för personal med olika kulturer, geografiska placeringar och kunskapsnivåer samt hur man tillämpar genus i kommunikation och FN och WFPs infrastruktur och policys. Blev utsedd som projektledare för en intern kampanj inför internationella kvinnodagen. Innehar rekommendationsbrev.

» Fäll ihop igen

2013 NOV – 2014 APR Praktikant, Information Management Unit (IMU), Department of Public Information (DPI), United Nations Headquarters (UN), New York, USA

» Läs detaljer

Arbetade med kommunikation och utvecklade min specialiserade kunskap om FNs regler, reglering, infrastruktur och arbetsflöde. Min roll bestod av att tillge kunskapshanteringssupport till det globala nätverket av FNs informationscenter. I denna kapacitet interagerade jag med kontoret för FNs Generalsekreterare och hans språkrör, chefer och andra kommunikationskontor runt om i världen för att disseminera information om FNs ställningstagande och arbete till lokala audienser på lokala språk. Jag omvärldsbevakade alla FNs organ och program och skapade ett nyhetsbrev två gånger dagligen. Innehar rekommendationsbrev för detta arbete där det framgår att jag behöver minimal handledning. 

» Fäll ihop igen

2014 MAR – 2014 APR Praktikant, News and Media Division, Department of Public Information (DPI), United Nations Headquarters (UN), New York, USA

» Läs detaljer

Blev headhuntad av direktören för kommunikationsavdelningen att utveckla ett lexikon för en tal-till-text maskin för att automatisera transkript till FNs Generalsekreterare och hans språkrörs dagliga nyhetssammandragningar. Jag utvecklade min kunskap om FNs kommunikationsapplikationer, arbetstermer och hur dessa nyhetssammandrag går till då jag dagligen deltog i dem. Innehar rekommendationsbrev för detta arbete där det framgår att jag är optimistisk och mycket tekniskt lättlärd.

» Fäll ihop igen

2010 APR – 2014 JAN Tf. Enhetschef, Nationell Koordinator och Ung Ambassadör för mänskliga rättigheter på Youth Embassy, ett ESF-finansierat projekt vid Uddevalla Kommunledningskontor, Sverige

» Läs detaljer

Diplomerad ung ambassadör för mänskliga rättigheter av f.d. integrationsminister Erik Ullenhag. Antogs i september 2009 och genomgick ett halvårs ideell utbildning i retorik, normkritik och de mänskliga rättigheterna samt dess underrubriker innan anställning. Arbetade med projektledning och kommunikation i olika former då projektet ämnade bekämpa värderingar och beteenden som inte är förenliga med Allas lika värde genom föreläsningar, dialoggrupper och mentorskap. Jag lärde mig hur man arbetar i en mångkulturell miljö, att arbeta professionellt, kommunalt och inom projektledning. Jag fick stor kunskap i hur man bemöter media och höll över 300 föreläsningar och hundratals dialoggrupper. Jag fick flera ansvarsuppgifter utöver min initiala roll som ung ambassadör: jag blev utsedd till projektets nationella koordinator och handledde 39 kollegor, var inhyrd som konsult för mänskliga och kvinnors rättigheter i regionen, ansvarig för genusfrågor och utbildningar, inkluderad i projektets referensgrupp som sakkunnig i mänskliga rättigheter & kön och könsroller och dessutom tf. enhetschef under sommaren 2013 samt när ansvarig inte var på plats. Jag hade personal och budgetansvar, rekryterade och utbildade nya unga ambassadörer och anordnade diplomeringen för dessa med f.d. integrationsministern vid två tillfällen. Innehar rekommendationsbrev från detta arbete där ovanstående framkommer samt att jag tilldelades många tunga ansvarsuppgifter för min förmåga att ”hantera många bollar i luften utan att tappa fokus” och att jag har ”hög retorisk skicklighet”. Projektet var ett samarbete mellan 14 kommuner i Fyrbodal med Uddevalla som projektägare. Från detta fick jag gedigen erfarenhet i att vara en centralperson för implementering och förankring med kommuner, företag, organisationer och skolor. Det krävdes en stor förmåga att hålla reda på detaljer och kunna kommunicera med flera aktörer samtidigt på olika nivåer – allt från kommunstyrelser till ESF till lärare som ville boka oss för en föreläsning. 

» Fäll ihop igen

2010 SEP – 2011 JAN Praktiktjänstgöring, Uddevalla Kommunledningskontor, Sverige

» Läs detaljer

Genomförde en praktik under min kandidatutbildning. Jag ansvarade bland annat för att utveckla och skriva en ny EU-ansökan för fortsatt finansiering av ESF från ovanstående projekt (Youth Embassy), vilken senare godkändes.

» Fäll ihop igen

2010 OKT – 2012 JUL Informatör, Skyddsnät, Rädda Barnen och Brottsofferjouren (BOJ), Stockholm, Sverige

» Läs detaljer

Certifierad i Barnkonventionen av Rädda Barnen. Kursen gav mig en djupare förståelse för hur man kan använda konventionen i praktiken och jag utbildades i att hålla föreläsningar om barns rättigheter.

» Fäll ihop igen

2009 SEP – 2012 JUN Studentambassadör, Högskolan Väst, Sverige

» Läs detaljer

Representerade och marknadsförde högskolan på officiella event. Tilldelades huvudansvar för sociala medier, höll egenutformade föreläsningar och deltog i rekryteringen hösten 2011. Innehar rekommendationsbrev för detta arbete där det framkommer varför jag tilldelades ytterligare ansvar. 

» Fäll ihop igen

*Utöver dessa arbeten har jag från 2005-2009 samt hösten 2015 arbetat med serviceinriktade extraarbeten inom Guldfynd, ett motell och restaurang i Åmål samt som butiksbiträde på ICA Maxi och Hemköp i Trollhättan.

Ban_Ki-Moon

Jag möter FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon under min praktik på FNs högkvarter i New York. FN-foto av Eskinder Debebe


UTBILDNING


2016-2017 Värdebaserat Ledarskap, Scouternas Folkhögskola

» Läs detaljer

Värdebaserat Ledarskap är en ledarskapsutbildning under ca sex månader för unga ledare (20-25) som arbetar inom civilsamhället och den ideella sektorn. Utbildningen är finansierat av Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap och avslutas med en diplomering av Sveriges Kung. I denna utbildning utvecklades jag mycket som ledare, jag fick bättre kunskap om mig själv och mina värderingar, hur jag interagerar i svåra samtal och vem jag är i min arbetsroll. Vi gjorde även DISC-test m.m.

» Fäll ihop igen

2017-04-24 Utdelning av diplom till deltagare i utbildning om värdebaserat ledarskap samt utdelning av stipendiet Kompassrosen ur hans majestät konungens hand. Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet i Stockholm. Foto: Magnus Fröderberg.

2012 – 2015 Global Studies, 160 HP (40 HP för fellowship vid två FN-organ), mastersexamen i samhällsvetenskap, institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet, Sverige

» Läs detaljer

Ett internationellt program som ges på engelska och är tvär- och mångvetenskapligt vilket fokuserar på globalisering inom olika områden såsom etnicitet, kulturell mångfald, världsuppfattningar, global politisk ekonomi och säkerhet, konfliktlösning och hållbar utveckling. Alla kurser inom programmet anlägger ett genusperspektiv. De färdigheter som jag tillägnat mig är användbara inom områden som t ex utvecklingssamarbete, hjälparbete, doktorandstudier, kulturell mångfald och integrationsprogram samt miljöplanering och miljöanalys. Speciellt fokus lades även på självständiga arbetsmetoder, kritisk analys och förmåga att lösa problem, vilket är bra i t ex projektledning och rapportskrivning. Innehar rekommendationsbrev för detta. Skrev en genusbaserad uppsats inom svensk media och dess rapportering om våldtäkt. Valde genusinriktade och metoder i freds och konfliktlösning som fördjupningskurser.

» Fäll ihop igen

2009 – 2012 International Politics and Economics, 180 HP, kandidatexamen i statsvetenskap med en minor (60 HP) i ekonomi, Högskolan Väst, Sverige

» Läs detaljer

Den pågående globaliseringen betyder att olika delar av världen blir politiskt och ekonomiskt sammanlänkade så företag, myndigheter och organisationer möter idag nya behov och utmaningar, vilket kräver ny kunskap för omvärldsanalys och samverkan. En kunskap jag fått genom detta engelskspråkiga program. Man förbereds för arbete inom internationella och nationella organisationer, offentliga myndigheter och gränsöverskridande näringsliv. Utbildningen gav mig bildning och fördjupade kunskaper i politik, ekonomi (nationalekonomi, finansiell och ekonomisk geografi) och omvärldsanalys. Kunskaperna gör en lämpad att arbeta med omvärldsanalys, utvärdering, utveckling, hållbarhet, samverkan och rådgivning. Under utbildningen tränades min färdighet i att utveckla och driva projekt över kulturella och nationella gränser inom såväl myndigheter, organisationer som privata företag. Skrev en genusbaserad C-uppsats där jag undersökte hur svensk media rapporterar och porträtterar våldtäkt. Innehar både rekommendationsbrev, pris för bästa C-uppsats och tredje bästa betyg i klassen från institutionen.

» Fäll ihop igen

2006 – 2009 Samhällsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, Folkuniversitetets Gymnasieskola, Trollhättan, Sverige

» Läs detaljer

Programmet kretsar kring studiet av människan, samhället och världen. Fick kunskaper om internationell politik, miljöproblem, samhällsfrågor och historia och lärde mig att analysera människan som individ och som gruppvarelse. Skolans internationella profil innebar att vissa delar av undervisningen skedde på engelska, av lärare med engelska som modersmål. Förbereddes för och tog även Cambridgecertifikat, ett internationellt erkänt språkdiplom för engelska. Samt ett språkdiplom i tyska. Tog studenten med 25 MVG, 5 VG och ett G i betyg.

» Fäll ihop igen


 >>UTMÄRKELSER<<


CERTIFIKAT


2015 NOV Utbildning i process och projektledning, Centralförbundet för alkohol och narkotika-upplysning, Stockholm, Sverige

I juni 2016 processledde jag bland annat en grupp ungdomar anställda av Stockholm Stad i samarbete med Länsstyrelsen för att minska alkoholskador.

2014 DEC Utbildning i hur man skriver och publicerar kreativa artiklar, FNs World Food Program (WFP), Rom, Italien

2014 DEC Certifikat Basic Security in the Field, FNs World Food Program (WFP), Rom, Italien

2014 DEC Kommunikation och genusutbildning, FNs World Food Program (WFP), Rom, Italien

2014 NOV Certifikat i kursen Understanding Masculinities and Ending Violence against Women and Girls, UN Women och World Food Program (WFP) utbildning, Rom, Italien

Deltog även i ett seminarium med föredrag av PhD Michael Kaufman.

» Läs fler kurser & certifikat jag erhållit!

2013 DEC Employment Seminar av FNs Generalsekreterare Ban-Ki Moon, FN Seminarium, New York, USA

2013 DEC Unite Docs (IBM FileNet), FN Certifikat, New York, USA

2013 NOV Integrity Awareness Initiative, FN Certifikat, New York, USA

2013 NOV UN Prevention of Harassment, FN Certifikat, New York, USA

2013 NOV Seminarium om FNs utmaningar och framtid av Vice-Generalsekreterare Jan Eliasson med efterföljande mingel, FN Seminarium, New York, USA

2010 OKT Barnkonventionen, Stockholm, Sverige 

2010 MAJ Utbildning i säljteknik, Guldfynd, Varberg, Sverige

2009 – 2010 Certifikat i Retorik, Mänskliga Rättigheter och dess underrubriker m.m., utfärdat av Sensus inom den ideella utbildningen till projektet Youth Embassy, Vänersborg, Sverige

» Fäll ihop igen


 IDEELLT-

ENGAGEMANG


2016 AUG – 2017 AUG Ledamot i förbundstyrelsen, FNUF (Föreningen Nordens Ungdomsförbund), Sverige och Norden

» Läs detaljer

FNUF – Föreningen Nordens ungdomsförbund, är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för att stärka ungas förutsättningar i Norden. Genom: att skapa en plattform där unga kan mötas; att öka förståelsen mellan kulturer och språk; att stärka förutsättningarna för ungas mobilitet; samt att verka för en internationell nordism; bidrar FNUF till en långsiktig och hållbar fred i regionen. Mitt fokus i förbundsstyrelsen var att representera och skapa nordiska plattformar och nätverk för ungdomar som arbetar med genus och hållbarhetsfrågor. T ex så ingick jag i LSU:s ungdomsdelegation och representerade ungdomar i ”the 7th EU Strategy for the Baltic Sea Forum” i november 2016, med fokus på Agenda 2030. Där deltog även Sveriges statsminister Stefan Löfven, finska statsministern, EU kommissionärer och andra som arbetar med dessa frågor i regionen.

» Fäll ihop igen

2011 – 2012 Ordförande, utskottet VästEko, Studentkåren vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige

» Läs detaljer

Representerade alla ekonomstudenters intressen genom utbildningsbevakning, anordnande av event och möten med skolledningen. Jag ledde styrelsemöten och deltog i nationella konferenser och utbildningar med S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksförbundsorganisation). Hade ett nära samarbete med min vice ordförande som under ett halvår fungerade som min högra hand. Lärde mig att delegera och prioritera efter utfall. Innehar rekommendationsbrev för detta arbete där det framkommer att jag får saker gjort och är pålitlig och entusiastisk.

» Fäll ihop igen

2010 – 2012 Grundare, krönikör och kommunikationskoordinator (annonssamordnare), Studentredaktionen, Studentkåren vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige

» Läs detaljer

Var med och återuppstartade studentredaktionen då jag ville skriva och arbeta med kommunikation för att bredda min utbildning. Idag har studentredaktionen kvar samarbetet med Metro samt den lokala tidningen THN 7 dagar där jag var krönikör under 1,5 år.

» Fäll ihop igen

2011 & 2012 Projektledare, eventet SM i Ekonomi, Högskolan Väst, Trollhättan

2011 Projektassistent, arbetsmarknadsdagen InWest, Högskolan Väst, Trollhättan

2010 – 2011 Sekreterare, VästEko, Studentkåren vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige

» Läs detaljer

Ansvarig för protokoll, koordination av styrelsemöten och det administrativa ansvaret för styrelsen.

» Fäll ihop igen

2008 – 2009 Ledamot, Studentkommittén, Folkuniversitetet Trollhättan, Sverige

» Läs detaljer

Organiserade studentbalen år 2009, då jag tog studenten.

» Fäll ihop igen

2006 – 2009 Ambassadör, Folkuniversitetet Trollhättan, Sverige

» Läs detaljer

Representerade och marknadsförde skolan på officiella event.

» Fäll ihop igen

2005 – 2006 Ordförande, Elevrådet, Kristinebergskolan, Åmål, Sverige

Vid 15 års ålder fick jag min första erfarenhet i media då jag engagerade hela skolan att delta i en insamling för att bygga skolor i Zambia.

zambia

2003 – 2005 Ledamot, Elevrådet, Kristinebergskolan, Åmål, Sverige

2001 – 2002 Sekreterare, Elevrådet, Södra Skolan, Åmål, Sverige

Här upptäckte jag mitt intresse för styrelsearbete och ideellt engagemang när jag blev inkallad till rektorn och fick en exklusiv penna för att jag var den bästa sekreterare som skolan hade sett på många år. Rektorn såg talang i mig och uppmuntrade mig att fortsätta engagera mig, och som Ni kan se ovan gjorde jag detta.


# # #

oktober 19, 2017

Kommentera