Ansökan som handläggare inom flykting och migration hos Er på Amnesty

Hejsan! Vad roligt att du vill läsa mitt personliga brev här på min webbsida. Jag har markerat det mest relevanta så att du kan få en snabb överblick. Du kan se mina skills och ladda ner mitt CV i spalten till höger, både på svenska och engelska, eller så klickar du här & läser mitt snabböverskådliga CV online också. Tusen tack för att du är här. Hoppas vi hörs snart igen.

Till vederbörande,

Mitt namn är Alexandra Davidsson. Jag har ett mycket starkt intresse för samhällsfrågor och har alltid engagerat mig. Min hemstad är Trollhättan. När jag för några år sedan noterade jag en ökad rasism och segregation och valde då att fortsätta engagera mig för ett mänskligare samhälle utöver mina studier. Jag såg en annons om en drömtjänst, liksom den jag sett hos Er genom globalportalen. Året var 2009. Jag hade precis börjat studera min kandidatexamen inom statsvetenskap och ekonomi, på engelska. Annonsen lydde ”Bli en ung ambassadör för mänskliga rättigheter”, och strax därefter började ett halvårs ideell utbildning inom mänskliga rättigheter, normkritik och retorik då tanken var att efter april 2010 skulle jag och tre andra kollegor vara den första kullen att föreläsa runtom i Västra Götaland och rekrytera ungdomar till dialoggrupper. Efter diplomering av f.d. integrationsminister Erik Ullenhag blev jag anställd inom Uddevalla kommunledningskontor inom ett EU-finansierat projekt (ESF), då vid namn Fyrbodal Youth Embassy, ett samarbete mellan 14 kommuner i Västra Götaland. Ullenhag sände efter diplomeringen ner en regeringsdelegation vilka jag blev utvald att hålla föreläsning för och projektet fick stor media-uppmärksamhet. Mötet resulterade i propåer att utvidga projektet nationellt och jag blev befordrad till nationell koordinator för att förankra projektet i Västra Götaland, något man kan se i mitt rekommendationsbrev att jag ”med hög retorisk skicklighet” lyckades med. Jag var då 23 år. Från detta fick jag gedigen erfarenhet i att vara en centralperson för implementering och förankring med kommuner, företag, organisationer och skolor. Det krävdes en stor förmåga att hålla reda på detaljer och kunna kommunicera med flera aktörer samtidigt på olika nivåer.

Projektet växte och jag höll över 300 föreläsningar, deltog i utvecklandet av en metodbok för att implementera, blev projektets representant under Almedalsveckan sommaren 2013, följa och upprätthålla de mänskliga rättigheterna (och dess underrubriker) i projektet. Jag fungerade som projektets ansikte utåt, blev tf. enhetschef, ledde spetsutbildningar, ansvarade för att utforma månatliga lägesrapporter till EU:s integrationsfond och skrev även en ansökan om fortsatt finansiering till EU:s integrationsfond (som senare blev godkänd) och sammanställde slutrapporten för projektet. Vidare rekryterade jag till, och samordnade samt planerade även två diplomeringar där f.d. integrationsminister Erik Ullenhag diplomerade nya unga ambassadörer. Jag fick även äran att ingå i projektets referensgrupp som sakkunnig i mänskliga rättigheter. Dessutom erhöll jag en belöningspremie för ”Professionalitet, öppenhet och respekt” från kommunledningskontoret och ett år senare tog jag examen från min kandidatutbildning med pris för bästa C-uppsats och tredje bästa betyg i klassen.

I augusti 2012 började jag studera mastersprogrammet Global Studies vid Göteborgs universitet med särskilt inriktning på genus. Jag hade ett starkt intresse av att arbeta för en mänskligare värld för alla och har sedan gymnasiet valt internationellt inriktade studier, så jag sökte in till universitets fellowship-program vid FN och blev rekryterad. Jag har nu en masterexamen sedan juni 2015. Hösten 2013 flyttade jag till New York för en praktik på FNs högkvarter där jag främst arbetade med kommunikation. Jag gjorde denna inom divisionen som skötte all kommunikation till de 63 olika FN informationscentren (UNICs) runt om i världen. Varje dag producerade vi bl.a. två nyhetsbrev, där vi bevakade alla FNs program och organ. Jag bevakade även Post-2015 debatten, särskilt utifrån mitt personliga intresse inom mänskliga rättigheter och 1325-resolutionen. Jag tog också fram underlag till olika möten. När jag kom hem till Sverige våren 2014 fick jag erbjudandet att genomföra ytterligare ett fellowship på FNs World Food Program (WFP) i Rom.

Under min tid på WFP med start hösten 2014 ansvarade jag för genusfrågor, digital kommunikation (skrivande och publicerande av artiklar) och marknadsföring samt Google Analytics-rapporter. Jag arbetade även med att nätverka och knyta kontakter mellan divisioner, bl.a. kom jag på idén om en intern kampanj inför internationella kvinnodagen. Jag lyckades engagera 22 stycken för att genomföra kampanjen under två dagar, jag koordinerade deras schema och höll en utbildning inom ämnet. Kampanjen blev lyckad, 40% av all personal deltog och WFPs högsta chef, Ertharin Cousin, använde bilden som hennes officiella twitter-bild. Vidare så har jag assisterat i uppdateringen av vårt intranät, så jag har även arbetat mycket med webbpublicering.

Vidare har jag sedan elva års ålder haft förtroendeuppdrag inom elevrådet och studentkåren, som elvaåring blev jag inkallad till rektorn där jag fick en exklusiv penna för att jag var ”den bästa sekreteraren skolan sett på många år”. Han uppmanade mig att fortsätta engagera mig och som Ni kan se i mitt CV gjorde jag detta. Bland annat startade jag upp studentredaktionen igen under min kandidatutbildning då jag tycker att det är roligt och ville skriva. Jag var förtroendevald krönikör under 1,5 och hade min egna spalt i Trollhättans lokaltidning.

Jag har en relevant erfarenhet i statsvetenskap och ekonomi, en master i globala studier och är en van projektledare med flerårig erfarenhet i att driva ett större projekt. Från mitt arbete som nationell koordinator fick jag en gedigen förförståelse för hur man kan analysera olika lokala och regionala förutsättningar.

I mina rekommendationsbrev kan du b la läsa hur jag beskrivs som en ”self-starter” där jag entusiastiskt och med minimal handledning lyckas genomföra mina arbetsuppgifter noga och effektivt. Att jag tar egna initiativ och fokuserar på lösningar, inte problem. Att jag jobbar bra i ett team och är prestigelös. Jag skulle vilja säga att jag söker ansvar. Jag jobbar bäst i stress om den inte är konstant. Jag önskar arbeta målstyrt, gärna mot högt uppsatta mål. Jag är insatt i hur byråkrati, politiskt och ideellt arbete, projektledning och implementering fungerar i kommuner såväl som nationellt.

Ring mig så får ni veta mer om vilka event jag anordnat och andra erfarenheter jag tror kan vara intressant för Er – b. la så har jag gått en utbildning på FNs WFP om genusbaserat våld och maskuliniteter och jag har deltagit på LSU:s EU-utbildning till Bryssel.

Tack på förhand,

Med vänliga hälsningar

Alexandra Davidsson