Er nya Generalsekreterare, Fairtrade?

fairtrade

Till vederbörande,

Mitt namn är Alexandra Davidsson. Jag har ett mycket starkt intresse för samhällsfrågor, i synnerhet hållbarhets och genus-frågor, och har alltid engagerat mig för dessa. Jag söker tjänsten som generalsekreterare hos er på Fairtrade.

Jag har flerårig erfarenhet från ledarskaps, kommunikations och påverkansarbete. För närvarande vikarierar jag som generalsekreterare för föreningen Medveten Konsumtion. En förening som arbetar med konsumentmakt och för att inspirera till att göra mer hållbara och aktiva val. Inom detta arbete har jag ekonomiskt ansvar, operativt och strategisk ansvar samt personalansvar och övrigt som följer rollen som generalsekreterare. Inom denna roll skriver jag även debattartiklar. Det är en 80% tjänst och övriga 25% arbetar jag som projektledare för volontärer för föreningen RealStars – For Fair Sex, Against Trafficking. Inom det arbetet koordinerar jag ca 100 volontärer, arbetar med rekrytering och mycket opinionsbildning. Jag är även invald som ledamot i förbundsstyrelsen för Föreningen Nordens ungdomsförbund, där jag inom Norden håller föreläsningar och sprider kunskap och inspiration inom dessa frågor.

Min hemstad är Trollhättan, men jag bor i Stockholm. Mitt engagemang för hållbarhetsfrågor, och allt vad det innebär, startade för många år sedan. Både min kandidatutbildning och masterutbildning hade ett uttalat miljöperspektiv och bedrevs på engelska. Jag har haft ett internationellt fokus sedan jag var 16 år, och tror därför att Fairtrade hade varit en organisation för mig då man i rollen kommer arbeta med internationella samarbeten, vilket jag har erfarenhet från. I början av min karriär riktade jag in mig på att arbeta för mänskliga rättigheter, där miljöfrågan var en stor del. Jag tänkte berätta lite mer om min bakgrund så att ni får en känsla för vem jag är, och hur jag uppfyller de kriterier ni söker hos en generalsekreterare hos Er på Fairtrade.

När jag för några år sedan noterade jag en ökad rasism och segregation valde jag att fortsätta engagera mig för ett mänskligare samhälle utöver mina studier. Jag såg en annons om en drömtjänst, liksom den jag sett hos Er. Året var 2009. Jag hade precis börjat studera min kandidatexamen inom statsvetenskap och internationell ekonomi. Annonsen lydde ”Bli en ung ambassadör för mänskliga rättigheter”, och strax därefter började ett halvårs ideell utbildning inom mänskliga rättigheter, normkritik och retorik. I april 2010 var jag och tre andra kollegor den första kullen att föreläsa och företräda projektet externt runtom i Västra Götaland och rekrytera ungdomar till dialoggrupper. Efter diplomering av f.d. integrationsminister Erik Ullenhag blev jag anställd inom Uddevalla kommunledningskontor inom ett EU-finansierat projekt (ESF), då vid namn Fyrbodal Youth Embassy, ett samarbete mellan 14 kommuner i Västra Götaland. Ullenhag sände efter diplomeringen ner en regeringsdelegation vilken jag blev utvald att hålla föreläsning för och projektet fick stor uppmärksamhet i media. Mötet resulterade i propåer att utvidga projektet nationellt och jag blev befordrad till nationell koordinator för att förankra projektet i Västra Götaland, något man kan se i mitt rekommendationsbrev att jag ”med hög retorisk skicklighet” lyckades med. Jag var då 23 år. Från detta fick jag gedigen erfarenhet i att vara en centralperson för implementering och förankring med kommuner, företag, organisationer och skolor. Det krävdes en stor förmåga att hålla reda på detaljer och kunna kommunicera med flera aktörer samtidigt på olika nivåer och organisationskulturer, både finansiärer och kunder.

 

Projektet växte och jag höll över 300 föreläsningar med fokus på attitydförändring, deltog i utvecklandet av en metodbok för att implementera mänskliga rättigheter och dess underrubriker och blev projektets representant under Almedalsveckan sommaren 2013. Jag fungerade som projektets ansikte utåt, blev tf. enhetschef, ledde spetsutbildningar, hade budget och personalansvar, blev uthyrd som konsult till 5 andra kommuner, ansvarade för att utforma månatliga lägesrapporter till EU:s integrationsfond och skrev även en ansökan om fortsatt finansiering till EU:s integrationsfond (som senare blev godkänd) och sammanställde slutrapporten för projektet. Vidare rekryterade jag till, och samordnade även två diplomeringar där f.d. integrationsminister Erik Ullenhag diplomerade nya unga ambassadörer. Dessutom erhöll jag en belöningspremie för min förmåga att alltid fokusera på lösningar och min ”Professionalitet, öppenhet och respekt” från kommunledningskontoret.

 

I augusti 2012 började jag studera mastersprogrammet Global Studies vid Göteborgs universitet. Jag hade ett starkt intresse av att arbeta för en mänskligare värld för alla, så jag sökte in till universitets fellowship-program vid FN och blev rekryterad. Hösten 2013 flyttade jag till New York för en praktik på FNs högkvarter där jag främst arbetade med kommunikation. Jag gjorde denna inom divisionen som skötte all kommunikation till de 63 olika FN informationscentren (UNICs) runt om i världen. Varje dag producerade vi bl.a. två nyhetsbrev, där vi omvärldsbevakade alla FNs program och organ. Jag bevakade även Post-2015 debatten, särskilt utifrån mitt personliga intresse inom hållbarhetsfrågor och 1325-resolutionen. När jag kom hem till Sverige våren 2014 fick jag erbjudandet att genomföra ytterligare ett fellowship på FNs högkvarter för World Food Program (WFP) i Rom, och det var här mitt intresse för hållbarhetsfrågor växte som mest.

 

Under min tid på WFP med start hösten 2014 ansvarade jag för digital kommunikation (skrivande och publicerande av artiklar) och marknadsföring samt Google Analytics-rapporter. Jag arbetade även med att nätverka och knyta kontakter mellan divisioner – både lokalt och globalt. Jag kom också på idén om en intern kampanj inför internationella kvinnodagen. Jag lyckades engagera 22 stycken för att genomföra kampanjen under två dagar. Kampanjen blev lyckad, 40% av all personal deltog och WFPs högsta chef, Ertharin Cousin, använde bilden som hennes officiella twitterbild.

Jag har således erfarenhet inom att representera externt och internt, mediaerfarenhet, ledningsarbete, långsiktig finansiering, opinionsbildning, personalansvar, akademisk utbildning, utvecklingsfrågor, internationella samarbeten och sociala medier. Jag har ett nätverk inom politiken, näringsliv och ideell sektor. Jag har nämligen sedan elva års ålder haft förtroendeuppdrag, främst inom elevrådet och studentkåren. Som elvaåring blev jag inkallad till rektorn där jag fick en exklusiv penna för att jag var ”den bästa sekreteraren skolan sett på många år”. Han uppmanade mig att fortsätta engagera mig och som Ni kan se i mitt CV gjorde jag detta.

Men varför borde ni anställa mig och hur bidrar jag till er mångfald? Förutom att jag uppfyller de kriterier ni önskar för denna tjänst så skulle jag kunna säga det självklara: jag bidrar till er mångfald genom att jag är en ung kvinna. För ung, kanske vissa tänker. Förhoppningsvis inte ni, jag tror ni är en organisation som kan se att det är ens personliga egenskaper som är det avgörande – inte siffran på pappret. Men jag väljer att istället säga att jag tror att jag bidrar till er mångfald genom mitt sätt att se på världen, min livsåskådning. Jag är spirituell. Det har länge varit tabu att prata om det, och kanske fortfarande är det. Men jag tror att min förmåga att vara så pass lyhörd som jag är, är en stor anledning att jag i princip kan samtala med vem som helst, och har lyckats så bra i mina tidigare arbeten. Jag hör vad folk inte säger och kan lätt avläsa de normer som existerar och tack vare min mångsidighet kan jag också lätt anpassa mig utefter dem. Detta gör att jag på ett mycket diplomatiskt sätt kan leda folk till förändring. Jag tror att detta är en viktig egenskap, särskilt i rollen som generalsekreterare där man knyter och vårdar väldigt många väsentliga kontakter.

Vill ni veta mer om vad mina tidigare ledare har sagt om mig? Klicka här! Kanske är du även nyfiken på 10 saker du inte visst om mig?

Jag hoppas innerligt att vi hörs igen så att jag kan få komma och presentera mig själv på en intervju!

Tack på förhand,

Med hållbara hälsningar,

Alexandra Davidsson