Generell ansökan hos Er på RealStars

Hejsan! Vad roligt att du vill läsa mitt personliga brev här på min webbsida. Du kan se mina skills och ladda ner mitt CV i spalten till höger, både på svenska och engelska, eller så klickar du här & läser mitt snabböverskådliga CV online också.  Tusen tack för att du är här. Hoppas vi hörs snart igen. 

Hej Malin & RealStars,

Tack för ett trevligt samtal tidigare, vad roligt att det kan finnas en möjlighet för mig att arbeta med Er 20-25%. Mitt namn är Alexandra Davidsson. Som jag nämnde på telefon så har jag nyligen fått en generalsekreterar-tjänst inom en ideell förening på 80 % i Stockholm. Jag bor i Västerås och kan vara i Stockholm inom en timme. Eftersom jag har ett gediget intresse för frågor som gäller kvinnors rättigheter samt att jag har en möjlighet att arbeta 1-2 dagar i veckan med mina hjärtefrågor söker jag nu en tjänst hos Er på RealStars. Jag har hållit ett öga på Er ett tag. Jag har ett mycket starkt intresse för samhällsfrågor, i synnerhet genus, 1325-resolution, kvinnors rättigheter och frågor som rör våld mot kvinnor och har alltid engagerat mig för dessa frågor på något sätt. Jag söker nu för att kunna fortsätta mitt engagemang eftersom jag har mycket att ge och får energi av att engagera mig.

Detta blir lite av en generell ansökan. Jag har flerårig erfarenhet inom projekt och processledning (har t ex i dagsläget ett ettårigt uppdrag som det nu i ett projekt som heter Local Hero), har hållit över 300 föreläsningar och lett hundratals dialoggrupper inom mänskliga rättigheter och dess underrubriker samt förankrat ett EU-finansierat projekt i hela Västra Götaland. Jag har planerat flera event och aktiviteter och är en fena på kommunikation, sociala medier och webbdesign. Jag ser därför att jag skulle kunna passa ganska så brett inom RealStars. Hade jag fått drömma hade jag velat arbeta med att utveckla ambassadörsverksamheten i någon form av ansvarsroll. Jag hade kunnat kombinera alla mina erfarenheter i en sådan roll, t ex webbaserat, i workshops, via föreläsningar, utbildningar och sprida ett socialt engagemang (både digitalt och in-person). Kanske hade jag kunnat fungera som din högra hand i en projektsekreterare roll? På så vis kan man dra nytta av alla mina kvalifikationer och ”sätta in mig” där det behövs.

Jag vet att jag skulle vara till enorm nytta för verksamheten. Jag har så mycket att ge och arbetar väldigt effektivt och noggrant – och alltid optimistiskt! Jag har erfarenhet av att bygga ett projekt till en verksamhet och är införstådd med att man får göra det som behövs och vara flexibel och kreativ.

Som ett exempel på min kommunikativa förmåga och stora erfarenhet inom webbutveckling, publikation och design har jag byggt upp en webbsida på två dagar där denna ansökan finns publicerad. Jag tror att det framkommer ganska så tydligt att jag är otroligt intresserad och driven som person. Men låt mig berätta om mig själv och en del av mina erfarenheter.

MIN BAKGUND

Min hemstad är Trollhättan, men jag bor i Västerås. När jag för några år sedan noterade jag en ökad rasism och segregation valde jag att då fortsätta engagera mig för ett mänskligare samhälle utöver mina studier. Jag såg en annons om en drömtjänst, liksom den jag sett hos Er genom globalportalen. Året var 2009. Jag hade precis börjat studera min kandidatexamen inom statsvetenskap och ekonomi, på engelska. Annonsen lydde ”Bli en ung ambassadör för mänskliga rättigheter”, och strax därefter började ett halvårs ideell utbildning inom mänskliga rättigheter, normkritik och retorik då tanken var att efter april 2010 skulle jag och tre andra kollegor vara den första kullen att föreläsa och företräda projektet externt runtom i Västra Götaland och rekrytera ungdomar till dialoggrupper (ideellt). Efter diplomering av f.d. integrationsminister Erik Ullenhag blev jag anställd inom Uddevalla kommunledningskontor inom ett EU-finansierat projekt (ESF), då vid namn Fyrbodal Youth Embassy, ett samarbete mellan 14 kommuner i Västra Götaland. Ullenhag sände efter diplomeringen ner en regeringsdelegation vilken jag blev utvald att hålla föreläsning för och projektet fick stor media-uppmärksamhet. Mötet resulterade i propåer att utvidga projektet nationellt och jag blev befordrad till nationell koordinator för att förankra projektet i Västra Götaland, något man kan se i mitt rekommendationsbrev att jag ”med hög retorisk skicklighet” lyckades med. Jag var då 23 år. Från detta fick jag gedigen erfarenhet i att vara en centralperson för implementering och förankring med kommuner, företag, organisationer och skolor. Det krävdes en stor förmåga att hålla reda på detaljer och kunna kommunicera med flera aktörer samtidigt på olika nivåer och organisationskulturer, både som finansiärer och kunder.

PROJEKTET YOUTH EMBASSY (FINASIERAT AV ESF)

Projektet växte och jag höll över 300 föreläsningar, deltog i utvecklandet av en metodbok för att implementera mänskliga rättigheter och dess underrubriker och blev projektets representant under Almedalsveckan sommaren 2013. Jag fungerade som projektets ansikte utåt, blev tf. enhetschef, ledde spetsutbildningar inom ämnena kön och könsroller samt kvinnors rättigheter, hade budget och personalansvar, blev uthyrd som konsult till fem andra kommuner som sakkunnig i kvinnors rättigheter, ansvarade för att utforma månatliga lägesrapporter till EU:s integrationsfond och skrev även en ansökan om fortsatt finansiering till EU:s integrationsfond (som senare blev godkänd) och sammanställde slutrapporten för projektet. Vidare rekryterade jag till, och samordnade samt planerade även två diplomeringar där f.d. integrationsminister Erik Ullenhag diplomerade nya unga ambassadörer. Jag fick även äran att ingå i projektets referensgrupp som sakkunnig i mänskliga rättigheter. Dessutom erhöll jag en belöningspremie för min förmåga att alltid fokusera på lösningar och min ”Professionalitet, öppenhet och respekt” från kommunledningskontoret och ett år senare tog jag examen från min kandidatutbildning med pris för bästa C-uppsats (som var genusbaserad) och tredje bästa betyg i klassen, vilket visar på min analytiska förmåga.

MINA MASTERSTUDIER OCH INTERNATIONELLA ERFARENHET

I augusti 2012 började jag studera mastersprogrammet Global Studies vid Göteborgs universitet med särskilt inriktning på genus och freds och konfliktlösning. Utbildningen fokuserade på konfliktregioner globalt, däribland MENA och hade ett genomsyrat genusperspektiv. Jag hade ett starkt intresse av att arbeta för en mänskligare värld för alla och har sedan gymnasiet valt internationellt inriktade studier, så jag sökte in till universitets fellowship-program vid FN och blev rekryterad. Jag har nu en masterexamen sedan juni 2015. Hösten 2013 flyttade jag till New York för en praktik på FNs högkvarter där jag främst arbetade med kommunikation. Jag gjorde denna inom divisionen som skötte all kommunikation till de 63 olika FN informationscentren (UNICs) runt om i världen. Varje dag producerade vi bl.a. två nyhetsbrev, där vi omvärldsbevakade alla FNs program och organ. Jag bevakade även Post-2015 debatten, särskilt utifrån mitt personliga intresse inom 1325-resolutionen. Jag tog också fram underlag till olika möten. När jag kom hem till Sverige våren 2014 fick jag erbjudandet att genomföra ytterligare ett fellowship på FNs World Food Program (WFP) i Rom.

Under min tid på WFP med start hösten 2014 ansvarade jag för genusfrågor – jag blev känd som ”genusexperten på kommunikationsavdelningen”, digital kommunikation (skrivande och publicerande av artiklar) och marknadsföring samt Google Analytics-rapporter. Jag arbetade även med att nätverka och knyta kontakter mellan divisioner, bl.a. kom jag på idén om en intern kampanj inför internationella kvinnodagen. Jag lyckades engagera 22 stycken för att genomföra kampanjen under två dagar, jag koordinerade deras schema och höll en utbildning inom ämnet. Kampanjen blev lyckad, 40% av all personal deltog och WFPs högsta chef, Ertharin Cousin, använde bilden som hennes officiella twitter-bild. Vidare så har jag assisterat i uppdateringen av vårt intranät, så jag har även arbetat mycket med webbpublicering.

TOLV ÅRS ENGAGEMANG I FÖRTROENDEVALDA UPPDRAG

Vidare har jag sedan elva års ålder haft förtroendeuppdrag inom elevrådet och studentkåren, som elvaåring blev jag inkallad till rektorn där jag fick en exklusiv penna för att jag var ”den bästa sekreteraren skolan sett på många år”. Han uppmanade mig att fortsätta engagera mig och som du kan se i mitt CV gjorde jag detta. Bland annat startade jag upp studentredaktionen igen under min kandidatutbildning då jag tycker att det är roligt och ville skriva. Jag var förtroendevald krönikör under 1,5 och hade min egna spalt i Trollhättans lokaltidning.

Jag har en relevant erfarenhet i statsvetenskap och ekonomi med fokus på omvärldsbevakning (med en prisbelönt genusbaserad C-uppsats), en master i globala studier med genusbaserad masteruppsats och är en van projektledare med flerårig erfarenhet i att driva ett större projekt. Från mitt arbete som nationell koordinator fick jag en gedigen förförståelse för hur man kan analysera olika lokala och regionala förutsättningar.

AVSLUTANDE ORD

I mina rekommendationsbrev kan du b la läsa hur jag beskrivs som en ”self-starter” där jag entusiastiskt och med minimal handledning lyckas genomföra mina arbetsuppgifter noga och effektivt. Att jag tar egna initiativ och fokuserar på lösningar, inte problem. Att jag jobbar bra i ett team och är prestigelös. Jag skulle vilja säga att jag söker ansvar. Jag jobbar bäst i stress om den inte är konstant. Jag önskar arbeta målstyrt, gärna mot högt uppsatta mål. Jag är insatt i hur byråkrati, politiskt och ideellt arbete, projektledning och implementering fungerar i kommuner såväl som nationellt.

Boka mig för en intervju så får du veta mer om vilka event jag anordnat och andra erfarenheter jag tror kan vara intressant för Er – b. la så har jag gått en utbildning på FNs WFP om genusbaserat våld och maskuliniteter och lett interna utbildningar och kvinnor i konfliktområden på WFP i Rom.

Tack på förhand,

Med varma hälsningar,

Alexandra Davidsson